Admin executive jobs in Singapore

Jobs found: 25
Average wage: S$1,800
from S$1,800 to S$2,500
Together, we inspire millions to run.42Race is one of the fastest growing fitness social platforms in S.E.A.We build 42Race to bring fun, motivation, and flexibility to… Full description
Singapore — www.startupjobs.asia: 2 weeks ago
Làm báo giá thư chào hàng soạn thảo và quản lý các loại hợp đồng của Văn Phòng Lên dự thảo hợp đồng lập thủ tục ký kết lưu hợp đồng Thu thập thông tin thị trường nhận… Full description
Singapore — www.jobsbeam.com: 2 weeks ago
Permanent Part-Time Administrative Executive   JOB DESCRIPTION Candidate must possess at least Primary/Secondary School/"O" Level in any field. … Full description
Singapore — www.careermums.com.sg: yesterday
1 Hỗ trợ Sales excecutive làm báo giá soạn thảo và quản lý các loại hợp đồng công văn của bộ phận 2 Thao tác trên phần mềm Lấy giá từ BP sourcing soạn báo giá cho KH… Full description
Singapore — www.jobsbeam.com: 5 hours ago